​Khẩu Trang

Khẩu trang vải có thể tái sử dụng, vì vậy rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường, và còn rất thời trang nữa chứ!

 

H&D Tailor thân tặng bạn một khẩu trang vải tuỳ chọn cho mỗi đơn hàng tại nhà may. Nhanh tay đặt hẹn nào :’)

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Copyright © 2021 H&D Tailor

+84 28 3620 8885