top of page

​traveling tailor service

Trong phạm thành phố Hồ Chí Minh, H&D Tailor cung cấp dịch vụ may đo tận nơi hoặc tại văn phòng của khách hàng với đơn hàng có giá trị từ $3000

Suit uniform
Highend uniform

uniform

H&D Tailor cung cấp dịch vụ may đồng phục cho các doanh nghiệp

bottom of page