top of page
​Term of Use

​These Term of Use apply to all services provided by H&D Tailor and web site located at www.hdtailor.vn, and all associated sites linked to www.hdtailor.vn by H&D Tailor.

Content

 

 

All photographs, text, graphics, user interfaces, visual interfaces, trademarks, logos, sounds, artwork, and computer code are owned by H&D Tailor and are protected by copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

No part of the Site and no Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, or distributed in any way or be used for any commercial enterprise, without H&D Tailor's acceptance prior written consent.

​Product

Fabric & style specification is unchangeable once the payment is made because as the making process started, the fabric would have been cut and prepared for the given style specification.

​Deposit is non-refundable under any circumstances​, as certain fabrics, materials & labor efforts had been used once the production started.

In case of uncontactable with a customer or a customer refuses to proceed with the fitting, refuses to pick up the order, or have the order delivered to their address, garments left over 14 days will be forfeited, H&D Tailor will have the right to clear all garments belonging to this order without customers concurrence. The deposit is non-refundable.

Please read & follow the instruction on the care label carefully to avoid any damage during washing & ironing.

Get helpful tips & guides to better reserve beautiful garments at How To Care tab.

​Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản sau được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm​ và dịch vụ của Nhà May H&D, cũng như các nội dung có liên kết với www.hdtailor.vn.

​Nội Dung

 

 

Mọi hình ảnh, nội dung, thiết kế, giao diện, logo, âm thanh, mã lập trình trang web thuộc sơ hữu của H&D Tailor và được bảo vệ bởi bản quyền sở hữu thương hiệu và trí tuệ.

Khi chưa có sự đồng ý của H&D Tailor, các nội dung, hình ảnh thuộc www.hdtailor.vn sẽ không được phép sử dụng cho bất kì mục đích nào.

​Sản Phẩm

 

 

Vải và kiểu dáng sẽ không thể thay đổi sau bước đặt cọc hoặc thanh toán, bởi tại thời điểm này vải đã được cắt và chuẩn bị cho kiểu dáng đã chọn.

Phần đặt cọc sẽ không thể được quy trả dưới bất kỳ hình thức nào bởi môt lượng nguyên vật liệu và nhân công nhất định đã được sử dụng một khi quy trình sản xuất bắt đầu.

Trường hợp không liên lạc được với khách hàng hoặc khách hàng từ chối tiếp tục quy trình thử đồ hoặc từ chối nhận thành phẩm trực tiếp hoặc được giao đến nhà trong 14 ngày kể từ ngày hẹn thử/ giao sản phẩm, H&D Tailor có quyền tịch thu và toàn quyền xử lí mọi sản phẩm thuộc đơn hàng này không cần thông qua sự đồng ý của khách hàng.

Quý khách vui lòng lưu ý nhãn giặt trên sản phẩm để tránh trường hợp giặt ủi không đúng quy cách sẽ gây hư hại sản phẩm.

Khác với các loại quần áo thông thường, việc chăm sóc đồ Vest - Âu Phục, có các đặc trưng riêng cần lưu ý. Mời quý khách đọc thêm thông tin và các lời khuyên tại link How To Care để biết cách bảo quản và chăm sóc bộ Vest của mình một cách tốt nhất nhé!

bottom of page