top of page

​traveling tailor service

Đội ngũ của chúng tôi có thể đến lấy số đo và nhận đơn hàng tại văn phòng của bạn cho những đơn hàng có giá trị từ $3000 trở lên.

Suit uniform
Highend uniform

uniform

Chúng tôi cung cấp dịch vụ may đồng phục cho các doanh nghiệp.

bottom of page